Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zarządzenie NR 23/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja - Miłość” w Odolanowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
   data wytworzenia: 2018-12-20
  • opublikował: Marcin Zawieja
   data publikacji: 2019-11-20 14:45

Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie zasad i trybu dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej w Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
   data wytworzenia: 2018-12-20
  • opublikował: Marcin Zawieja
   data publikacji: 2019-11-20 14:40
  • zmodyfikował: Marcin Zawieja
   ostatnia modyfikacja: 2019-11-20 14:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Marcin Zawieja
  data publikacji: 2019-11-20 14:39

Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie zasad zarządzania ryzykiem w Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
   data wytworzenia: 2018-12-20
  • opublikował: Marcin Zawieja
   data publikacji: 2019-11-20 14:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Marcin Zawieja
  data publikacji: 2019-11-20 14:36

Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie powołania zespołu opiekuńczo-terapeutycznego w Dziennym Domu „Senior+” w Odolanowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
   data wytworzenia: 2018-05-02
  • opublikował: Marcin Zawieja
   data publikacji: 2018-05-18 14:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
  data wytworzenia: 2018-05-02
 • opublikował: Marcin Zawieja
  data publikacji: 2018-05-18 14:49

Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie powołania zespołu wspierajaco-aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Odolanowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
   data wytworzenia: 2018-05-02
  • opublikował: Marcin Zawieja
   data publikacji: 2018-05-18 14:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
  data wytworzenia: 2018-05-02
 • opublikował: Marcin Zawieja
  data publikacji: 2018-05-18 14:48

Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie powołania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w Odolanowskim Domu Pomocy Społecznej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
   data wytworzenia: 2018-05-02
  • opublikował: Marcin Zawieja
   data publikacji: 2018-05-18 14:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
  data wytworzenia: 2018-05-02
 • opublikował: Marcin Zawieja
  data publikacji: 2018-05-18 14:46

Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie określenia czasu przerw w pracy dla pracowników Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
   data wytworzenia: 2018-05-02
  • opublikował: Marcin Zawieja
   data publikacji: 2018-05-18 14:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
  data wytworzenia: 2018-05-02
 • opublikował: Marcin Zawieja
  data publikacji: 2018-05-18 14:43

Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie wprowadzenia procedur w Odolanowskim Domu Pomocy Społecznej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
   data wytworzenia: 2018-03-19
  • opublikował: Marcin Zawieja
   data publikacji: 2018-05-18 14:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
  data wytworzenia: 2018-03-19
 • opublikował: Marcin Zawieja
  data publikacji: 2018-05-18 14:30

Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
   data wytworzenia: 2018-03-19
  • opublikował: Marcin Zawieja
   data publikacji: 2018-05-18 14:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
  data wytworzenia: 2018-03-19
 • opublikował: Marcin Zawieja
  data publikacji: 2018-05-18 14:25

Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Marcina Zawiei zatrudnionego w Gminno-Miejskim Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
   data wytworzenia: 2018-03-18
  • opublikował: Marcin Zawieja
   data publikacji: 2018-05-18 14:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
  data wytworzenia: 2018-03-18
 • opublikował: Marcin Zawieja
  data publikacji: 2018-05-18 14:23

Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze referent ds. administracji

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
   data wytworzenia: 2018-03-06
  • opublikował: Marcin Zawieja
   data publikacji: 2018-05-18 13:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
  data wytworzenia: 2018-03-06
 • opublikował: Marcin Zawieja
  data publikacji: 2018-05-18 13:41

Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Odolanowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
   data wytworzenia: 2018-03-06
  • opublikował: Marcin Zawieja
   data publikacji: 2018-05-18 13:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
  data wytworzenia: 2018-03-06
 • opublikował: Marcin Zawieja
  data publikacji: 2018-05-18 13:39

Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Odolanowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
   data wytworzenia: 2018-03-01
  • opublikował: Marcin Zawieja
   data publikacji: 2018-05-18 13:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
  data wytworzenia: 2018-03-01
 • opublikował: Marcin Zawieja
  data publikacji: 2018-05-18 13:37

Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie wprowadzenia w życie Procedur Dziennego Domu „Senior+” w Odolanowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
   data wytworzenia: 2018-03-01
  • opublikował: Marcin Zawieja
   data publikacji: 2018-05-18 13:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
  data wytworzenia: 2018-03-01
 • opublikował: Marcin Zawieja
  data publikacji: 2018-05-18 13:35

Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji zabezpieczania pomieszczeń i postępowania z kluczami w Dziennym Domu Senior+ w Odolanowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
   data wytworzenia: 2018-03-01
  • opublikował: Marcin Zawieja
   data publikacji: 2018-05-18 13:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
  data wytworzenia: 2018-03-01
 • opublikował: Marcin Zawieja
  data publikacji: 2018-05-18 13:32

Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Pawła Małuszka zatrudnionego w Gminno-Miejskim Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
   data wytworzenia: 2018-02-28
  • opublikował: Marcin Zawieja
   data publikacji: 2018-05-18 13:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Marcin Zawieja
  data publikacji: 2018-05-18 13:29

Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Kierownika zespołu opiekuńczo-terapeutycznego w Dziennym Domu Senior+ oraz Kierownika zespołu wspierająco-aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Odolanowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
   data wytworzenia: 2018-01-19
  • opublikował: Marcin Zawieja
   data publikacji: 2018-05-18 13:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
  data wytworzenia: 2018-01-19
 • opublikował: Marcin Zawieja
  data publikacji: 2018-05-18 13:26

Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy stałej komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość" w Odolanowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
   data wytworzenia: 2018-01-08
  • opublikował: Marcin Zawieja
   data publikacji: 2018-05-18 13:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
  data wytworzenia: 2018-01-08
 • opublikował: Marcin Zawieja
  data publikacji: 2018-05-18 13:25

Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość" w Odolanowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
   data wytworzenia: 2018-01-08
  • opublikował: Marcin Zawieja
   data publikacji: 2018-05-18 13:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
  data wytworzenia: 2018-01-08
 • opublikował: Marcin Zawieja
  data publikacji: 2018-05-18 13:21

Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
   data wytworzenia: 2018-01-05
  • opublikował: Marcin Zawieja
   data publikacji: 2018-05-18 13:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
  data wytworzenia: 2018-01-05
 • opublikował: Marcin Zawieja
  data publikacji: 2018-05-18 13:06

Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku dla pracowników Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość" w Odolanowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
   data wytworzenia: 2018-01-02
  • opublikował: Marcin Zawieja
   data publikacji: 2018-05-18 13:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Maciejewska
  data wytworzenia: 2018-01-02
 • opublikował: Marcin Zawieja
  data publikacji: 2018-05-18 13:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3591
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-20 14:45

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Gminno-Miejskie Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość"

63-430 Odolanów, ul. Raszkowska 36
Gmina Odolanów, powiat ostrowski
województwo wielkopolskie

NIP: 622 23 24 597
REGON: 250968305

Konto bankowe: 
64 8409 0001 0100 0299 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
oddział  Odolanów

Dane kontaktowe

 

tel. +48 62 733 25 90
fax. +48 62 733 20 44

Poczta elektroniczna: sekretariat.gmcp@odolanow.pl

Strona internetowa: www.gmcentrum.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 105648
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-03-17 15:08

Stopka strony