Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Gminno – Miejskie Centrum Pomocy

Gminno – Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie jest jednostką budżetową Gminy i Miasta Odolanów nie posiadającą osobowości prawnej i wykonującą zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
 
Dyrektor Centrum: Wojciech Słodkiewicz

W skład Centrum wchodzą następujące główne działy:
1. Środowiskowy Dom Samopomocy,
2. Odolanowski Dom Pomocy Społecznej,
3. Dzienny Dom SENIOR+
 
W ramach pozostałej działalności Centrum prowadzi również:
1) mieszkanie chronione,
2) wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych,
3) usługi rehabilitacyjne,
4) usługi mediacji.
 
Całość prowadzonych działań uzupełnia Dział Obsługi Centrum, w tym:
a) Dział Administracji i Obsługi,
b) Dział Finansowo – Księgowy.
 
Celem działalności Centrum jest realizacja zadań własnych oraz zleconych Gminie i Miastu Odolanów w zakresie zabezpieczenia pomocy osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, niedołężnym i ludziom borykającym się z problemami patologii w rodzinie.
 
Zadania Centrum to:
1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo poprzez świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie dnia codziennego i funkcjonowaniu w życiu społecznym.
2. Prowadzenie Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku, świadczącego usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu.
3. Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+, zapewniającego wsparcie seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+).
4. Pozostała działalność:
1) Prowadzenie mieszkania chronionego przeznaczonego dla ofiar przemocy, jak i dla ofiar zdarzeń losowych, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, ale nie wymagają usług w zakresie całodobowej opieki.
2) Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, będącego własnością Centrum.
3) Wykonywanie usług rehabilitacyjnych.
4) Wykonywanie usługi mediacji w zakresie rozwiązywanie konfliktów i sporów rodzinnych.
 
Kontakt
Gminno – Miejskie Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość"
63 – 430 Odolanów, ul. Raszkowska 36
telefon: +48 62 733 25 90 wew. 104 (sekretariat)
telefon/fax +48 62 733 20 44
poczta: sekretariat.gmcp@odolanow.pl
strona: www.gmcentrum.pl

drukuj (Gminno – Miejskie Centrum Pomocy)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2831
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-05-18 10:46

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Gminno-Miejskie Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość"

63-430 Odolanów, ul. Raszkowska 36
Gmina Odolanów, powiat ostrowski
województwo wielkopolskie

NIP: 622 23 24 597
REGON: 250968305

Konto bankowe: 
64 8409 0001 0100 0299 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
oddział  Odolanów

Dane kontaktowe

 

tel. +48 62 733 25 90
fax. +48 62 733 20 44

Poczta elektroniczna: sekretariat.gmcp@odolanow.pl

Strona internetowa: www.gmcentrum.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 105660
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-03-17 15:08

Stopka strony