Biuletyn Informacji Publicznej
Gminno-Miejskie Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: gmcentrum.pl

Treść strony

Gminno – Miejskie Centrum Pomocy

Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie jest jednostką budżetową Gminy i Miasta Odolanów nie posiadającą osobowości prawnej i wykonującą zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dyrektorem Centrum jest Wojciech Słodkiewicz.

W skład Centrum wchodzą następujące główne działy:

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy,
 2. Odolanowski Dom Pomocy Społecznej,
 3. Dzienny Dom SENIOR+

W ramach pozostałej działalności Centrum prowadzi również:

 1. mieszkanie chronione,
 2. wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych,
 3. usługi rehabilitacyjne,
 4. usługi mediacji.

Całość prowadzonych działań uzupełnia Dział Obsługi Centrum, w tym:

 1. Dział Administracji i Obsługi,
 2. Dział Finansowo-Księgowy.

Celem działalności Centrum jest realizacja zadań własnych oraz zleconych Gminie i Miastu Odolanów w zakresie zabezpieczenia pomocy osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, niedołężnym i ludziom borykającym się z problemami patologii w rodzinie.

Zadania Centrum to:

 1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo poprzez świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie dnia codziennego i funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 2. Prowadzenie Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku, świadczącego usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu.
 3. Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+, zapewniającego wsparcie seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+).
 4. Pozostała działalność:
  1. Prowadzenie mieszkania chronionego przeznaczonego dla ofiar przemocy, jak i dla ofiar zdarzeń losowych, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, ale nie wymagają usług w zakresie całodobowej opieki.
  2. Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, będącego własnością Centrum.
  3. Wykonywanie usług rehabilitacyjnych.
  4. Wykonywanie usługi mediacji w zakresie rozwiązywanie konfliktów i sporów rodzinnych.

Dane teleadresowe

Gminno-Miejskie Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość"
63-430 Odolanów, ul. Raszkowska 36

Dane kontaktowe

drukuj (Gminno – Miejskie Centrum Pomocy)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9998
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-18 10:46:12