Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie działa przy Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie, które jest jego siedzibą. Funkcjonuje i prowadzi swoją działalność od stycznia 2007 roku, opierając się na pracy społecznej ogółu członków.
 
Celem Stowarzyszenia jest:
a) wspieranie działalności Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie,
b) wspieranie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie,
c) wspieranie działalności Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej,
d) wspieranie interwencji kryzysowej,
e) prowadzenie działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze uzależnień i zagrożeń patologią społeczną, w szczególności alkoholizmem i narkomanią,
f) prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego,
g) wszechstronna pomoc i opieka nad ludźmi niepełnosprawnymi, nad ludźmi pokrzywdzonymi przez los, ofiarami przemocy, ludźmi samotnymi, osobami poszukującymi pracy, ludźmi niezaradnymi życiowo a znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej oraz społecznej,
h) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: sportu, rehabilitacji, rekreacji i wypoczynku,
i) integracja i aktywizacja lokalnych środowisk na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych, osób potrzebujących pomocy w szczególności dzieci z rodzin ubogich, poprzez propagowanie tradycji świątecznych,
j) prowadzenie działań mających na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób zagrożonych ubóstwem,
k) zapewnienie specjalistycznej edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
l) wydawanie biuletynów informacyjnych o działalności Stowarzyszenia,
m) promocja i organizacja wolontariatu do realizacji zadań statutowych.
 
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) współpracę z administracją rządową i samorządową,
b) pozyskiwanie środków materialnych na statutową działalność Stowarzyszenia,
c) gromadzenie środków pochodzących ze składek, darów pieniężnych i rzeczowych członków Stowarzyszenia oraz innych ofiarodawców
d) prowadzenie działalności charytatywnej,
e) prowadzenie działalności szkoleniowej, promocyjnej, wydawniczej,
f) prowadzenie działalności informacyjnej o uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia, bezrobocia, szczególnie wśród osób w starszym wieku oraz niepełnosprawnych,
g) gromadzenie informacji o sytuacji zdrowotnej oraz warunkach socjalnych życia i rozwoju osób niepełnosprawnych na terenie Gminy i Miasta Odolanów,
h) organizację imprez integracyjnych, sportowych, rekreacyjnych, kulturalno – rozrywkowych, obozów rehabilitacyjnych,
i) organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia dziennych i całodobowych, schronisk, noclegowni, ośrodków interwencji kryzysowej,
j) tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej,
k) tworzenie hospicjum opieki paliatywnej,
l) tworzenie i prowadzenie banków żywności,
m) organizowanie pomocy usługowej w formie: doraźnych usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania, rehabilitacji i doradztwa rehabilitacyjnego, terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, terapii zajęciowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
n) organizowanie specjalistycznych warsztatów aktywizujących osoby starsze,
o) organizowanie warsztatów artystycznych dla osób niepełnosprawnych i promocji dorobku osób niepełnosprawnych,
p) organizowanie pomocy osobom niepełnosprawnym w zaopatrzenie na przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz w komunikowaniu się,
q) organizowanie pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych,
r) utworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, które utraciły oparcie w rodzinie lub oparcie to jest niewystarczające,
s) utworzenie Środowiskowej Grupy Samopomocy dla rodziców opiekujących się osobami niepełnosprawnymi,
t) monitorowanie potrzeb osób niepełnosprawnych w ich środowisku rodzinnym,
u) podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności.
 
Kontakt
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie
63 – 430 Odolanów, ul. Raszkowska 36
telefon: +48 62 733 25 90 wewn. 104
telefon: +48 608 347 498
telefon: +48 506 102 729
telefon/fax: +48 62 733 20 44
poczta: marcin.zawieja@odolanow.pl

drukuj (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2642
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-05-18 10:51

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Gminno-Miejskie Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość"

63-430 Odolanów, ul. Raszkowska 36
Gmina Odolanów, powiat ostrowski
województwo wielkopolskie

NIP: 622 23 24 597
REGON: 250968305

Konto bankowe: 
64 8409 0001 0100 0299 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
oddział  Odolanów

Dane kontaktowe

 

tel. +48 62 733 25 90
fax. +48 62 733 20 44

Poczta elektroniczna: sekretariat.gmcp@odolanow.pl

Strona internetowa: www.gmcentrum.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 105666
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-03-17 15:08

Stopka strony