Biuletyn Informacji Publicznej
Gminno-Miejskie Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: gmcentrum.pl

Treść strony

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość”, ul. Raszkowska 36, 63-430 Odolanów, reprezentowane przez Pana Wojciecha Słodkiewicza - Dyrektora Centrum.
 2. Administrator Państwa danych osobowych przetwarza je na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie umów oraz udzielonej zgody.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD: Waldemar Dolata, e-mail wd_iod@odolanow.pl.
 4. Państwa dane są przetwarzane w celach wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, realizacji zawartych umów, korzystania z oferowanych usług. W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w zakresie i celu określonym poprzez treść zgody.
 5. Kategoria Danych Osobowych: dane zwykłe, dane szczególne.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny w zakresie wymaganym do realizacji celów określonych w punkcie 4, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania poprawienia danych osobowych – w przypadku gdy te dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym”,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1, lit. a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku jak również ustawy z dnia 10 maja 2018 roku i innych przepisów wykonawczych do ustawy.
 11. W sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
 12. Przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu tych danych oraz innym podmiotom, na podstawie odrębnych umów.
 13. Przetwarzanie danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, ale nie wiąże się to ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, a w szczególności z profilowaniem.

drukuj (Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

Metryka

 • opublikował: Marcin Zawieja
  data publikacji: 2018-11-10 22:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-17 09:51

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • opublikował: Marcin Zawieja
  data publikacji: 2018-11-10 23:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11397
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-17 09:51:13