Biuletyn Informacji Publicznej
Gminno-Miejskie Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: gmcentrum.pl

Treść strony

Status prawny

Centrum działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.930 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2018 poz.395),
  4. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r., o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.),
  5. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2046 z późn. zm.),
  6. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.902 z późn. zm.),
  7. aktów wykonawczych do w/w ustaw,
  8. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020,
  9. Statutu Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie,
  10. Regulaminu organizacyjnego Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie.

drukuj (Status prawny)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6761
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-04-04 13:07:52