Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Odolanowie jest zadaniem statutowym Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie. Prowadzony jest przez Gminę i Miasto Odolanów jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i jest placówką typu AB (dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób upośledzonych umysłowo) przeznaczoną łącznie dla 35 osób. Jest ośrodkiem pobytu dziennego, funkcjonującym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00, z czego co najmniej 6 godzin przeznaczone jest na zajęcia wspierająco – aktywizujące. Istnieje możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć kulturalnych, sportowych i turystycznych w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od zajęć. W ramach działalności w wyznaczonych dniach i godzinach, mogą odbywać się zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do ŚDS oraz byłych uczestników.
 
Celem działania ŚDS jest:
1) stworzenie osobom z niepełnosprawnością warunków nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenia już nabytych oraz realizacji zadań życiowych,
2) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do osiągania maksymalnej autonomii w funkcjonowaniu osoby z niepełnosprawnością,
3) stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizujących,
4) dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do ich zainteresowań i potrzeb,
5) prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdej osoby, niezbędną do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku,
6) udzielanie wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego, socjalnego i terapeutycznego.
 
Do zadań ŚDS należy:
1) zapewnienie opieki w czasie pobytu w ŚDS,
2) prowadzenie specjalistycznej pracy terapeutycznej rozwijającej samodzielność osób z niepełnosprawnością oraz wzmacnianie ich integracji ze środowiskiem,
3) prowadzenie zajęć terapeutycznych, treningów odpowiednich do możliwości oraz zainteresowań uczestników,
4) inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i marginalizacji uczestników ŚDS poprzez aktywny udział w wydarzeniach społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym,
5) promocja talentów osób niepełnosprawnych oraz ułatwianie realizacji ich zainteresowań i pasji twórczych.
 
Kontakt
Środowiskowy Dom Samopomocy
63 – 430 Odolanów, ul. Raszkowska 36
telefon: +48 62 733 25 90 wewn. 109
telefon: +48 506 102 729
telefon/fax: +48 62 733 20 44
poczta: sekretariat.gmcp@odolanow.pl
poczta: marcin.zawieja@odolanow.pl

drukuj (Środowiskowy Dom Samopomocy)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3171
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-04-04 13:43

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Gminno-Miejskie Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość"

63-430 Odolanów, ul. Raszkowska 36
Gmina Odolanów, powiat ostrowski
województwo wielkopolskie

NIP: 622 23 24 597
REGON: 250968305

Konto bankowe: 
64 8409 0001 0100 0299 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
oddział  Odolanów

Dane kontaktowe

 

tel. +48 62 733 25 90
fax. +48 62 733 20 44

Poczta elektroniczna: sekretariat.gmcp@odolanow.pl

Strona internetowa: www.gmcentrum.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 105684
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-03-17 15:08

Stopka strony