Biuletyn Informacji Publicznej
Gminno-Miejskie Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: gmcentrum.pl

Treść strony

Dzienny Dom SENIOR+

Dzienny Dom SENIOR+ jest zadaniem statutowym Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie. Jest jednostką dziennego pobytu, działającą od stycznia 2018 roku w strukturach organizacyjnych odolanowskiego Centrum. Swoją działalnością obejmuje obszar Gminy i Miasta Odolanów. Nadzór nad całością funkcjonowania Dziennego Domu sprawuje Dyrektor Centrum, a jego codzienną pracą kieruje Kierownik. Dzienny Dom realizuje powierzone zadania przez cały rok w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dysponuje 30 miejscami dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+.

Celem działalności Dziennego Domu jest:

 1. zapewnienie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osób po 60 roku życia,
 2. niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
 3. rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym,
 4. organizacja czasu wolnego dla seniorów,
 5. przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych,
 6. wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 7. rehabilitacja społeczna seniorów,
 8. kształtowanie nawyku społecznego działania,
 9. integracja społeczna seniorów,
 10. promocja pozytywnego wizerunku seniora,
 11. treningi pamięci.

Dzienny Dom SENIOR+ w Odolanowie odpowiedzialny jest za realizacją zadań wynikających z Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

Dane teleadresowe

Dzienny Dom SENIOR+
63-430 Odolanów, ul. Dworcowa 2

Dane kontaktowe

drukuj (Dzienny Dom SENIOR+)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10726
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-11-10 23:17:48