Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Odolanowski Dom Pomocy Społecznej

Odolanowski Dom Pomocy Społecznej o zasięgu ponadlokalnym jest zadaniem statutowym Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie. Prowadzony jest przez Gminę i Miasto Odolanów jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i jest placówką dla 15 osób w podeszłym wieku.
 
Celem działania ODPS jest:
1. Stworzenie osobom w podeszłym wieku warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenia już nabytych oraz realizacji zadań życiowych.
2. Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do osiągania maksymalnej autonomii w funkcjonowaniu osoby w podeszłym wieku.
3. Stymulowanie osoby w podeszłym wieku do osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnych planów wspierająco – rehabilitacyjnych.
4. Zapewnienie mieszkańcom warunków do bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu sprawności i podtrzymuje samodzielność.
5. Udzielanie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego.
 
Do zadań ODPS należy:
1. Zaspakajanie niezbędnych potrzeb opiekuńczych, bytowych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu.
2. Umożliwienie mieszkańcom dostępu do korzystania ze świadczeń służby zdrowia (leczenie szpitalne, opieka specjalistyczna, rehabilitacja, podstawowa opieka zdrowotna).
 
Kontakt
Odolanowski Dom Pomocy Społecznej
63 – 430 Odolanów, ul. Raszkowska 36
telefon: +48 62 733 25 90 wewn. 106
telefon/fax: +48 62 733 20 44
poczta: sekretariat.gmcp@odolanow.pl

drukuj (Odolanowski Dom Pomocy Społecznej)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2706
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-05-18 10:47

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Gminno-Miejskie Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość"

63-430 Odolanów, ul. Raszkowska 36
Gmina Odolanów, powiat ostrowski
województwo wielkopolskie

NIP: 622 23 24 597
REGON: 250968305

Konto bankowe: 
64 8409 0001 0100 0299 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
oddział  Odolanów

Dane kontaktowe

 

tel. +48 62 733 25 90
fax. +48 62 733 20 44

Poczta elektroniczna: sekretariat.gmcp@odolanow.pl

Strona internetowa: www.gmcentrum.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 105647
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-03-17 15:08

Stopka strony