Biuletyn Informacji Publicznej
Gminno-Miejskie Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: gmcentrum.pl

Treść strony

Odolanowski Dom Pomocy Społecznej

Odolanowski Dom Pomocy Społecznej o zasięgu ponadlokalnym jest zadaniem statutowym Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie. Prowadzony jest przez Gminę i Miasto Odolanów jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i jest placówką dla 15 osób w podeszłym wieku.

Celem działania ODPS jest:

  1. stworzenie osobom w podeszłym wieku warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenia już nabytych oraz realizacji zadań życiowych,
  2. podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do osiągania maksymalnej autonomii w funkcjonowaniu osoby w podeszłym wieku,
  3. stymulowanie osoby w podeszłym wieku do osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnych planów wspierająco-rehabilitacyjnych,
  4. zapewnienie mieszkańcom warunków do bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu sprawności i podtrzymuje samodzielność,
  5. udzielanie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego.

Do zadań ODPS należy:

  1. zaspakajanie niezbędnych potrzeb opiekuńczych, bytowych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu.,
  2. umożliwienie mieszkańcom dostępu do korzystania ze świadczeń służby zdrowia (leczenie szpitalne, opieka specjalistyczna, rehabilitacja, podstawowa opieka zdrowotna).

Dane teleadresowe

Odolanowski Dom Pomocy Społecznej
63-430 Odolanów, ul. Raszkowska 36

Dane kontaktowe

drukuj (Odolanowski Dom Pomocy Społecznej)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5618
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-18 10:47:26